<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9003470398131622765\x26blogName\x3dWelcome+to+The+IRC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://akuanakmanusia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://akuanakmanusia.blogspot.com/\x26vt\x3d-2853644843741185636', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography escapes archives


Overview


Syarifah Alyaa Izzati is the name.17 years younger. wakakaka.:P I'm oVER with schools. WORKING at MPH Parade now since my hols gonna be bored. Kerja Untuk DUIT & pengalaman. hehehe.:P

Screams

tagboard here


Saturday, July 5, 2008
Love? Passion? Intimate...

  • bak kata Phami Abdullah:

-Kasih, sayang dan cinta adalah tiga perkara dan perkataan yang berbeza. ketiga-tiganya akan menjadi lebih bermakna apabila disatukan.

bila ckap soal ni...ramai yg konpius, terpikir2, ApAkah aku ada antara ketiga-tiga itu???

tidak ramai orang tahu perbezaan antara 3 ayat tersebut: sebenarnya tiga perkara itu ada Frasa berperingkat sebelum menghampiri peringkat yang paling umum dan Frasa yang paling mengelirukan sekalian.

Ceritera:

melihatkan seorang remaja yang bingung perihal Kasih, Sayang dan Cinta pun bertanyalah hal ini kepada 4 orang yang berbeza:

jika ditanya oleh seorang remaja kepada sahabat akrabnya:

Remaja: Sahabat, Apakah maksud Kasih, Sayang dan Cinta??

Sahabat: Kasih kepada Sahabat, Sayang buat awek cun, Cinta terhadap bakal Bini.(hehe):p

Remaja itupun berfikir, masih keliru dengan jawapan yang di beri oleh sahabatnya. lalu dia berlalu pulang ke rumah, setiba di pintu rumah, dia bertemu dengan Datuk dan Neneknya yang sedang menikmati kopi di beranda hadapan rumahnya, lalu dia pun bertanyalah:

Remaja: datuk, Nenek, Apakah maksud kasih, SayAng dan Cinta?

Datuk&Nenek(saling tersenyum): Kasih, Sayang dan Cinta itu umpama sebuah filem.Kasih sebagai babak permulaan, Sayang adalah babak perjuangan, Cinta pula sebuah babak kemenangan.

Remaja berlalu ke dalam dengan keadaan bingung yang berterusan.

di dalam, dia bertemu dengan kakaknya yang sedang membaca sebuah novel jiwang di Ruang tamu rumahnya. lalu dia bertanyalah:

Remaja: Kakak, Apakah maksud kasih, sayang dan Cinta?

Kakak(dengan senyuman penuh bahagia): Kasih itu memberi ketenangan, Sayang membawa kebahagiaan, Cinta membawa kedukaan.

Setelah itu, Remaja kembali ke bilik. menyusun kembali ayat-ayat diutarakan oleh Sahabat, Datuk&nenek serta kakak. tidak lama, Abang pula masuk dengan wajah kelat. lalu dia bertanya lagi:

Remaja: Abang, Apakah maksud Kasih, Sayang dan Cinta?

Abang(dengan pandangan sinis): Kasih itu tiada erti tanpa sayang, Sayang tiada erti tanpa Cinta, Kasih.Sayang dan Cinta adalah sama sahaja. kalau di lihat daripada luar cantik umpama sebuah padang bola yang ditrim,namunsetelah bermain, padang yang disangka cantik rupanya dipenuhi serpihan kaca yang memedihkan.

Remaja terdiam. dia kemudian berlalu ke dapur berjumpa ibu dan ayah.

Remaja: Ibu ayah, Apakah maksud Kasih. sayang dan cinta?

Ibu&ayah: Kasih ibubapa membawa ke syurga, Sayang buat kekasih tidak berpanjangan, Cinta kepada ALLAH membawa rahmat hingga hari kiamat.

setelah dicampur adukkan semua kata-kata Sahabat, datuk& nenek, Kakak, abang, Ibu& ayah. tidak kisahlah Kasih itu bagaimana, Sayang kepada siapa, Cinta untuk apa. bagiku, jika tiada ketiga-tiga ini, roda kehidupan seorang manusia hanya hambar sahaja, bak angin lalu.

begitu besar Frasa Kasih, Sayang dan Cinta, semuanya dilakukan secara berperingkat. jika bagi pasangan kekasih,

  • bermula dengan kasih sebagai seorang sahabat, Sayang sebagai seorang teman, akhirnya Cinta sebagai seorang kekasih. jika dicampur semuanya akan menjadi sebuah aturcara, bermula dengan babak Permulaan yang tenang, di pertengahan dengan babak Perjuangan yang mencabar dan diakhiri dengan kemenangan yang mendukakan. Fitrah manusia untuk menyayangi dan disayangi oleh setiap insan dan mencari seseorang yang dicintai itu lebih baik daripada dirinya.

Jikalau Kasih, sayang, cinta kepada Yang esa,

  • bermula dengan mulai mengasihi kedua ibubapa kerana kasih mereka yang tidak berbelah bahagi membawa ke syurga, kemudian sayangilah Para nabi dan rasul yang bersifat ajnabi bukan menyayangi dan menyanjungi harta dunia yang tidak mampu membantumu di akhirat, juga cintailah ALLAH yang maha Esa kerana tiada sesiapa yang layak dicintai melebihi daripada-NYA. Fitrah semulajadi yang telah terlahir di dalam diri setiap manusia ketika proses Mudghah lagi.