<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9003470398131622765\x26blogName\x3dWelcome+to+The+IRC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://akuanakmanusia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://akuanakmanusia.blogspot.com/\x26vt\x3d-2853644843741185636', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography escapes archives


Overview


Syarifah Alyaa Izzati is the name.17 years younger. wakakaka.:P I'm oVER with schools. WORKING at MPH Parade now since my hols gonna be bored. Kerja Untuk DUIT & pengalaman. hehehe.:P

Screams

tagboard here


Tuesday, December 2, 2008
Pengumuman aku.

dengan ini, Saya, Syarifah Alyaa Izzati binti Syed Fadzil,
Nombor kad pengenalan 910825-10-5644 dan Angka giliran BH058A029.
kelas Nombor 4 daripada keseluruhan 7 kelas.
dengan Ini ingin mengumumkan bahawa sudah tamat SPM pada tarikh 2Nov bersamaan Hari Selasa pada pukul 12.25tghari. Dengan ini Diistiharkan batch 2008. sudah tamat! Aku bukan lagi budak SEKOLAH HOI!! sedeh2.:P


P/s: Jangan pandang lama2 kad pengenalan tu. Buruk gila time aku darjah 6. ish3.segan aku.awww.LOL>:P


Tiada lagi...paper ujiann..Tiada lagi SPM. Tiada lagi bergelut dengan buku Sekolah.
YOOOhooo!~


Haihh, nilah jadual SPM aku pada minggu pertama. agak pack ah gak. satu hari sekali ada 3 paper sekaligus. yang paling aku suka bila time tassawur paper 1. Fuhh.10 orang je datang skolah. serupa sekolah kami yang punya je. WOOT!Hah! nielah part aku paling touching...eh silap. part paling aku terkilan tgk Ramalan sekolah terhadap keputusan SPM aku yang bakal keluar March thn dpn. diaorang target aku 2 A je? PERGHHH..Sedeh siot. menjatuhkan semangat aku lah plak. rasa nak cincang kertas nie. Harap2lah Ramalan diaorang tak betull Amin!~
Wachaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!~