<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9003470398131622765\x26blogName\x3dWelcome+to+The+IRC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://akuanakmanusia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://akuanakmanusia.blogspot.com/\x26vt\x3d-2853644843741185636', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography escapes archives


Overview


Syarifah Alyaa Izzati is the name.17 years younger. wakakaka.:P I'm oVER with schools. WORKING at MPH Parade now since my hols gonna be bored. Kerja Untuk DUIT & pengalaman. hehehe.:P

Screams

tagboard here


Friday, December 5, 2008
HAPPY 18th BIRTHDAY IZZUL RUZAINI

Dia sudah gila exposer dengan Camera. gaya dia sudah berbeza.hohoho


hahahaha pejam celik, pejam celik, mamat yang bernama Izzul Ruzaini bin Muhd Rasli di dalam gambar atas sudahpun tue. berumur 81tahun, eh silap, 18tahun daa. hahahhaha. aiseyh, penyu-penyu dah besar kau penyu. hohoho. rindu betul time tahun lepas jadi gila-gila dengan dia a.k.a abang angkat kami sejak form3. macam-macam ragam. macam-macam sawan.

hmm.huh?Apa? kenapa dia digelar penyu? Tah, aku pun taktahu, dia juga dipanggil Orang asli dikalangan kawan-kawan dia. tapi pada aku tak baiklah sebab macam memerli nama ayah dia je iaitu Rasli. ish3. but anyway, Pakcik di atas ni sudah tua(tua setahun jerk). hahaha..wishing him have a great life & a great 'AWEKS'. hahaha.Udah-udahlah bertukar pasangan izzul. insaflah anda sebelum anda diinsafkan.muahahahahah.

p/s: Sorry No hadiah. gue pokai sudah. hohoho.:P


WACHAAAAAAAAAAAAA!~