<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9003470398131622765\x26blogName\x3dWelcome+to+The+IRC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://akuanakmanusia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://akuanakmanusia.blogspot.com/\x26vt\x3d9121481709739217150', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography escapes archives


Overview


Syarifah Alyaa Izzati is the name.17 years younger. wakakaka.:P I'm oVER with schools. WORKING at MPH Parade now since my hols gonna be bored. Kerja Untuk DUIT & pengalaman. hehehe.:P

Screams

tagboard here


Monday, December 22, 2008
Anis, Aimi Nadhrah, Aisya && Aimiazie Tagged aku. siod ramai!

*Sesiapa yang kena tag, kena tulis 10 sesuatu berkenaan orang yang meng'tag' dia

1)Aduhh.mana satu gue kene tulis ni? Ahh..tulis je la..orang yang tagg aku bernama 'Anis Farhana, Syarifah Aimi Nadhrah, Aimiazie Selamat, && Aisya Abd Rahman.
2) They're my COMRAD.
3) semuanya berumur 17tahun pada tahun 2008 ini.
4) Sama-sama menghadapi masalah dalam mahu memasuki REMAJA.
5) Anis, Aimi dan Aimiazie bertindak sebagai seorang kakak dan mempunyai 'Adik' except for Aisya seorang anak bongsu dalam keluarga.
6) Mereka semua ni gila-gila orangnya.
7) MAsih berhubung dalam jangka masa terdekat.
8) Anis dan Aimi Nadhrah adalah pelajar Sub-science iaitu Teknologi Kejuruteraan. manakala Aisya dan Aimiazie pelajar Sains Kemanusiaan dalam bidang akauntan.
9) Mereka jugak batak camera kadang-kadang.Pantang nampak kamera.
10) Last & for All...mereka semua perempuan. wakakakkaka.:PP


*Orang yang kena tag kena tulis 10 perkara sesuatu pasal diri mereka:

1) Aku seorang yang bersahaja sebenarnya.
2) Suka terima cabaran yang aku rasa menarik lah. Tak menarik aku tak terima.
3) Aku tak suka make-up. especially Gincu. Tapi setakat pakai bedak padat takde hallah.
4) Aku nie pemalas orangnya.
5) Aku dah Di 'Booked" dulu.
6) Kalau aku boring aku suka sakat orang.
7) Aku ni selalu sakit tapi suka berahsia.
8) Dulu, Aku brutal. sekarang, brutal tu dah hilang sikt2. aduhh.sedeh2.
9) Aku ada darah campur. macam nasi campur.
10) jgn anggap aku baik. aku bukannya baik sangat. JAHAT gak kdg2 bila dtg angin kus-kus. hehe.:P


*At the end you need to choose 10 people to be tagged and list their names:

1) Shaza Malek
2) Natasya Suria
3) semua..
4) dah ..
5)buat..
6)aku..
7) nak..
8) Tagg..
9) siapa..
10) Lagi???..

sesape yg minat pls.:)